Domov ALPINIZEMVzponi Gamsova solza v Velikem vrhu v Košuti, IV+ / IV, II – III, 200m

Gamsova solza v Velikem vrhu v Košuti, IV+ / IV, II – III, 200m

objavil Niko Muhič
206 ogledov